Gottlieb Venter – Bothaville

Gottlieb Venter – Bothaville

15th Nov 2018

“Tot 90% aalwurm beheer met biologie alleen. In 2018 deur moeilikste siekte tydperk (April) met geen alternaria of bakteriese vlek nie. Verhoogde uniformiteit, smaak en opbrengs met holistiese biologiese benadering.”